გადამუშავება

WEEE– ს გადამუშავება სულ უფრო მნიშვნელოვანია


21,240 ტონა გაშვებული მონიტორები და ტელევიზორები უდიდესი ნაწილია WEEE (ნარჩენები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობებიდან) შეგროვდა 2012 წელს, მთლიანობაში კი 57.7%. მათ მოჰყვება წესრიგი, მაგრამ ძალიან შორს: მაცივრები და კონდიციონერები (7,127 ტონა), კომპიუტერი და მცირე ზომის ტექნიკა (5,832 ტონა) და მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა (2,605 ტონა). სინათლის წყაროების, ნათურების და გარემოთი დაჯგუფების შედეგად მიღწეულია 20 ტონა შეგროვება და გადამუშავება.

მონაცემები მოცემულია 2012 წლის მდგრადი განვითარების ანგარიშში კონსორციუმი რემედია, ერთ – ერთი მთავარი იტალიური არაკომერციული კოლექტიური სისტემა ეკო – მდგრადი მართვის ყველა სახეობისთვის WEEEდა ეს არის გარემოსდაცვითი ბალანსის შედეგი, რომელიც რაოდენობრივად აფასებს აღდგენითი ჯაჭვის სარგებელს WEEE მართავს კონსორციუმი.

სწორად გადამუშავება i ტექნოლოგიური ნარჩენები ეს ნიშნავს მასალის აღდგენას და, შესაბამისად, ნედლეულის მოპოვების თავიდან აცილებას, რაც მოითხოვს ენერგიის დიდ მოხმარებას. ReMedia– ს საქმიანობამ 2012 წელს 221,561,675 კვტ / სთ ენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობა მისცა, რაც უდრის 197,000 მოსახლე ქალაქის ხარჯვას. 2011 წელთან შედარებით, ენერგიის დაზოგვამ, რომელიც გარანტირებულია ReMedia– ს საქმიანობით, წინ გადაადგილდა: 20,36 Gj / ტონა 2012 წელს, წინა წლის 16,05 Gj / ტონაზე.

Მოდი ტექნოლოგიური ნარჩენები აღდგება მრავალჯერადი გამოყენებადი მასალები: 39,175 ტონა გადამუშავება WEEE (36,825 ეკოლოგიური მოედნებიდან შეგროვდა და 2,350 უშუალოდ კომპანიებისა და დაწესებულებებისგან) საშუალებას მისცა ReMedia- ს 34,298 ტონა ნედლეულის მიღება, აღდგენის მაჩვენებელი 88,9% -ით. მიღებული ძირითადი ფრაქციები იყო: 12000 ტონაზე მეტი რკინა; დაახლოებით 10,000 ტონა მინა; 8 500 ტონა პლასტმასა; 1200 ტონა სპილენძი; 500 ტონა ალუმინის.

ენერგიის მოხმარების შემცირება შესაძლებელი გახდა ნედლეულის გადამუშავების შედეგად WEEE შესაძლებელი გახდა 197,651 ტონა CO- ს მავნე გამონაბოლქვის შემცირება2 ექვივალენტი, ტოლია 22,000 ავტომობილისა, რომელთა წლიური გარბენია 30,000 კილომეტრი. დამუშავებული ყველა ტონაზე დაზოგა 5,05 ტონა CO2 ექვივალენტია, 2011 წლის 4.20 ტონაზე მეტი.ვიდეო: The most mysterious star in the universe. Tabetha Boyajian (იანვარი 2022).