ძიება

გადასახადების დელეგირება და ეკოლოგიური დაბეგვრა


მიიღე ა ეკოლოგიური დაბეგვრა ეს ნიშნავს ბაზრის ორიენტირებას მოხმარებისა და წარმოების მდგრადი რეჟიმებისკენ. ამ მიმართულებით მიდის ფისკალური დელეგაცია 2014 წელს, რომლის მიხედვითაც პარლამენტმა მთავრობას დაავალა ახალი ფორმების დანერგვა ენერგიისა და გარემოს დაბეგვრა (მუხლი 15 ფისკალური დელეგაცია) იმ მიზნით, რომ ვკითხულობთ ტექსტში, ”წვლილი შევიტანოთ დაბალი ნახშირბადოვანი ტექნოლოგიებისა და პროდუქტების გავრცელებაში და ინოვაციაში და მდგრადი წარმოებისა და მოხმარების მოდელების დაფინანსებაში”.

რა თქმა უნდა, ეფექტურობა ფისკალური დელეგაცია ეს დამოკიდებულია მთავრობის განკარგულების კანონების შესაბამისად და აქ კიდევ ერთი თამაში იწყება, მაგრამ საინტერესო რამის პირობები არსებობს და უფრო მეტიც არის საგადასახადო საკითხებში.

სტაბილურობის შესახებ კანონის ეკოლოგიურ კავშირში, ძველი ფინანსური კანონის ექვივალენტი, ა ბუნებრივი კაპიტალის კომიტეტი (რაც ვიმედოვნებთ, რომ ეს არ არის ჩვეული 'bandwagon') და ა მავნე და ხელსაყრელი გარემოსდაცვითი სუბსიდიების კატალოგი. უამრავი რამ, ვნახოთ.

ეკოლოგიური დაბეგვრა ეს ასევე, უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს დაბეგვრის შემცირებას შემოსავლებზე, განსაკუთრებით მწვანე ეკონომიკის მიერ წარმოებულ სამუშაოებზე. უცნაური არაფერი იქნებოდა, მართლაც ნორმალური იქნებოდა, რომ ეს იტალიაშიც გაკეთებულიყო, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს საკითხი განიხილავს ევროპული დირექტივის ენერგიის დაბეგვრის შესახებ. იქ ეკოლოგიური დაბეგვრა, რაც უფრო და უფრო ხშირად გვესმის, ამიტომ სავსებით ნორმალური რამეა და თან ფისკალური დელეგაცია იტალია იმ ქვეყნებს შორის არის, რომლებსაც აქვთ ნაშრომები მოწესრიგებული.

ევროკომისიამ ასევე ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა კვლევა, რომელშიც ხაზგასმულია ერთი დადებითი შედეგი გარემოს გადასახადის რეფორმა 12 წევრ ქვეყანაში, მათ შორის იტალიაში. გამოკითხვის შემაჯამებელია, რომ ზომებია ეკოლოგიური დაბეგვრა ევროპულ დონეზე მიღებული სასარგებლოა როგორც გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, ასევე სამუშაოსა და ბიზნესის გადასახადების შემცირებისთვის. იგივე მიმართულებით მიდის წინადადებები, რომლებიც მწვანე ეკონომიკის ეროვნულმა საბჭომ შესთავაზა მთავრობას იტალიის პრეზიდენტობის პერიოდში ევროპული საბჭოს სემესტრისთვის.ვიდეო: ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 2018 წელს დაიწყება (იანვარი 2022).