სოფლის მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება: ახალი შესაძლებლობები


Ხმა 'სოფლის მეურნეობის დაფინანსება', ან თუ გირჩევნიათ'სოფლის მეურნეობის წახალისებავინაიდან ეს წახალისებაა, ეს არის საკანონმდებლო განკარგულების neg No. 91/2014 ცნობილია, როგორც ზრდის ბრძანებულება ან კონკურენციის ბრძანება.

სიახლეა ის, რომ კონვერტაციის კანონში ნ. No6 საკანონმდებლო განკარგულების 116/2014 წ. 91/2014 („ზრდის“ ბრძანება), სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიტანა (მუხლი 7-ბის) მნიშვნელოვანი ცვლილებები ეროვნული კანონმდებლობის შესახებ თვითდასაქმება სოფლის მეურნეობაში რეგულირდება is6 საკანონმდებლო განკარგულებით. 185/2000, სათაური I, თავი III.

კერძოდ, ა სუბსიდირებული სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (ნულოვანი ტემპით), რომელიც ვრცელდება სოფლის მეურნეობის ყველა მეწარმეზე, არა უმეტეს 40 წლისა, უკვე არსებული ზომის მიხედვითმე ვიღებ სოფლის მეურნეობას'(უფრო ხელშემწყობი ფორმით).

ამ სამთავრობო ფორმის მიზანი სოფლის მეურნეობის დაფინანსება აშკარაა, რომ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მხარდაჭერა ახალგაზრდებში გავრცელებული ან სრული მონაწილეობით, თაობების ბრუნვის წახალისება სოფლის მეურნეობა და უზრუნველყოს კრედიტის ხელმისაწვდომობის უკეთესი პირობები სოფლის მეურნეობის საწარმოები.

რა ინვესტიციების დაფინანსებაა შესაძლებელი და რაზეა საუბარი?

ინვესტიციები, რომელთა საერთო ღირებულება არ აღემატება 1.5 მილიონ ევროს, მიზნად ისახავს მეურნეობის განვითარებას ან კონსოლიდაციას ინიციატივით, წარმოების, ტრანსფორმაციის ან მარკეტინგის სფეროში. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები.

ვის შეუძლია ისარგებლოს ამით?

ამის მიმღები სოფლის მეურნეობის დაფინანსება არის ნებისმიერი ფორმით დაფუძნებული სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები, რომლებიც მთელ თავზე აიღებენ მართვას ფერმა რომელიც ეწეოდა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ექსკლუზიურად მინიმუმ ორი წლის განმავლობაში, ხელოვნების შესაბამისად, განაცხადის წარდგენის დღიდან. სამოქალაქო კოდექსის 2135 წ.

Მეც'სოფლის მეურნეობის საწარმო მემკვიდრე უნდა იყოს დადგენილი არაუგვიანეს 6 თვისა განაცხადის წარდგენის დღიდან და მხოლოდ სოფლის მეურნეობის საქმიანობის განხორციელება 2135. იგი ასევე უნდა ჩატარდეს 18 – დან 40 წლამდე ახალგაზრდა მეწარმის მიერ ან კომპანიის შემთხვევაში, უნდა შედგებოდეს ნახევარზე მეტისაგან (როგორც აქციონერთა რიცხვი, ასევე აქციები) 18 – დან 40 წლამდე ახალგაზრდების მიერ. წლის ასაკში.ვიდეო: კენკროვანი კულტურების მხარდაჭერის პროგრამა - ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისთვის (იანვარი 2022).