ძიება

თერმული ანგარიშის წახალისება: როგორ მოითხოვონ ისინი


თერმული ანგარიშის წახალისება მათი მოთხოვნა შესაძლებელია სამი გზით: პირდაპირი წვდომა, წახალისების შეკვეთა, რეგისტრაციაში რეგისტრაცია. ყველა მათგანის განხორციელება შესაძლებელია სსე – ს ვებ – გვერდიდან (პორტადან) ხელმისაწვდომი IT პროგრამის გამოყენებით (რეგისტრაციის შემდეგ)თერმული კარითერმული საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ მოთხოვნის წარდგენა თერმული ანგარიშის წახალისებაასევე მთელი პროცესის მონიტორინგი, დაწყებული კონტრაქტით დამთავრებული წახალისების უზრუნველყოფამდე.

თერმული ანგარიშის წახალისება: როგორ მივიღოთ განაცხადი

პირდაპირი წვდომა. დასაშვებია უკვე განხორციელებული ჩარევები. მოთხოვნა წახალისების შესახებ უნდა წარადგინოს პასუხისმგებელმა მხარემ (ის, ვინც გაიღო ჩარევის ხარჯები) განაცხადის ფორმის საშუალებით, რომელიც უნდა გადაეგზავნა ენერგეტიკული მომსახურების მენეჯერს ინტერვენციის დასრულებიდან 60 დღის განმავლობაში.

წახალისების შეკვეთა. ეს ნებადართულია ინტერვენციების ჩატარებამდე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენობები ან უძრავი ქონების ობიექტებია, რომლებიც სახელმწიფო ადმინისტრაციებს ეკუთვნით. დაუშვებელია ჩარევა, რომელიც შემდეგ წერტილამდე მიდის.

რეგისტრაცია რეგისტრაციებში. ნებადართულია ჩარევის ჩატარებამდეც. რეგისტრაციებში რეგისტრაცია სავალდებულოა ინდივიდუალური ან სახელმწიფო ადმინისტრაციისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ჩარევა მოიცავს მცენარეთა ბიომასის გენერატორებით ან სითბოს ტუმბოებით ჩანაცვლებას 500 კვტ – ზე მეტი ნომინალური სიმძლავრით და 1000 კვტ – ზე ნაკლები ან ტოლი.

თერმული ანგარიშის წახალისება: დაშვებული საგნები

მათ შეუძლიათ მოითხოვონ თერმული ანგარიშის წახალისება კერძო პირები და სახელმწიფო ადმინისტრაციები. კერძო პირებისათვის (ამხანაგობების და ბიზნესის შემოსავლის ან სოფლის მეურნეობის შემოსავლის მფლობელთათვის) მოთხოვნა თერმული ანგარიშის წახალისება ნებადართულია ”მცირემასშტაბიანი ჩარევები განახლებადი წყაროებისა და მაღალი ეფექტურობის სისტემებიდან თერმული ენერგიის წარმოებაში” (მინისტრის 2012 წლის 28 დეკემბრის ბრძანების მე –4 მუხლი)

კერძოდ, კერძო პირებისთვის, შემდეგი ინტერვენციები დასაშვებია:

  • არსებული ზამთრის კონდიცირების სისტემების ჩანაცვლება ზამთრის კონდიცირების სისტემებით, რომლებიც აღჭურვილია სითბოს ტუმბოებით, 1000 კვტ – მდე ნომინალური თერმული ენერგიით;
  • არსებული სათბურისა და არსებული სოფლის შენობების ზამთრის კონდიცირების სისტემების ან გათბობის სისტემების ჩანაცვლება ზამთრის კონდიცირების სისტემებით, რომლებიც აღჭურვილია ბიომასით მომუშავე სითბოს გენერატორებით, ნომინალური თერმული ენერგიით 1000 კვტ-მდე;
  • მზის თერმული კოლექტორების დაყენება, ასევე კომბინირებული მზის გაგრილების სისტემებთან, მთლიანი მზის ზედაპირით 1000 კვადრატულ მეტრამდე;
  • ელექტრო წყალგამაცხელებლების შეცვლა სითბოს ტუმბოს წყლის გამაცხელებლებით.

თერმული ანგარიშის წახალისება: რამდენიმე მაგალითი

გასაგებად, კერძო პირი, რომელიც ჩანაცვლებას ახდენს ხის ღუმელი pellet ღუმელით (10 კვტ ნომინალური თერმული სიმძლავრე და ატმოსფეროში გამონაბოლქვი ლიმიტების ფარგლებში, მაგრამ არა ისეთი მოსალოდნელი ბონუსების მისაღწევად) GSE– სგან შეუძლია მიიღოს წახალისება ტოლი: 2 წლიური განვადება 524 ევრო ევროპულ კლიმატურ ზონაში (მაგ. ტურინი); 2 წლიური განვადება 432 ევროს კლიმატურ ზონაში D (მაგ. რომი); 2 წლიური განვადება 339 ევროს კლიმატურ ზონაში C (მაგ. ბარი).

ინსტალაციისთვის მზის კოლექტორი შიდა ცხელი წყლის წარმოებისთვის (დავუშვათ, რომ მზის ბრტყელი კოლექტორი 4 კვადრატული მეტრი მთლიანი ზედაპირისგან) მიიღება წახალისება, ტოლი: 2 განვადებით 680 ევრო.ვიდეო: ISFED-ის შემაჯამებელი ანგარიში - ირაკლი კობახიძის განცხადება (ოქტომბერი 2021).